GALERIJA Pro3or: IZLOŽBA “RAZLIČITI” DVA MLADA UMETNIKA KOJI SAMO DELE ATELJE

Izložba RAZLIČITI, umetnika Andrijane Bugarić i Nikole Lazića, otvara se 28. juna u galeriji Pro3or, u 20 sati, a na postavci ćete videti radove dvoje umetnika mlađe generacije koji dele atelje, ali ne i način predstavljanja umetnosti.

Andrijana Bugarić:
Inspiracija su mi prepleti u vidu tkanina i ograda. Koristim uzorke tkanina, ograda i vezova, a zatim ih uveličavam i pojednostavljujem, kadrirajudi ih i apstrahovajudi ih pravim zasebne kompozicione celine koje postaju nezavisne slike. Kao podlogu za ovu seriju crteža koristila sam fotografije visoke rezolucije na kojima su prikazani srednjevekovni reljefi, skulpture, rozete i delovi arhitekture rađeni u kamenu koji su mi oduvek bili inspiracija za crtanje i imitiranje, samo što sam ovog puta odlučila da ih preslikavam, a ne precrtavam. Takođe sam radila i na papirnoj podlozi u vidu kombinovane tehnike. Ovako nastali radovi se mogu sagledati kao deo ogromnog i neprekidnog prostora mreža i prepleta, sačinjeni (ne)klasičnim slikarskim pristupom, sirovih boja. Izmešteni su iz očekivanog konteksta tako da prenose novu poruku…

Nikola Lazić:
Moje likovno istraživanje počiva na kvadratu i piramidi kao nekim od osnovnih geometrijskih oblika iz prirode. Kvadar i piramidu, kao jedinstvena geometrijska tela, dalje razvijam kombinujući ih više, planirajući i dovodeći ih u nove, nemoguće oblike, obrnute, iregularne i linearno postavljene perspektive i iščašene logike. U savremenom duhu, oslobođeno svega, osim suštinske ideje o protezanju oblika u prostoru i svedeno na minimalistički izraz, sugerišem na večito nastojanje čoveka da upravlja prostorom i vremenom. Radovi, slike, skulpture i objekte, karakteriše minuciozni odnos zlatne i crne boje i odnos zlatne boje i platna kao nosioca. Ovakvim odnosima izbegnuta je konkretnost i banalnost na koju bi uputio bilo koji kolorit. Zlatna boja se proteže kroz radove kao nit i iscrtava oštre geometrijske oblike i svojim isijavanjem privlači pažnju i uvlači posmatrača u neodređenu, nemerljivu dimenziju…

Izložba je otvorena do 4. jula 2018.

Foto: press