IKEA UVELA ODSUSTVO ZA OČEVE: 90% MUŠKARACA ŽELI VIŠE VREMENA ZA DECU

Koliko je usredsređena na jačanje jednakosti između polova, kompanija IKEA pokazala je tako što praktikuje jednakost plata između koleginica i kolega koji rade na istim pozicijama, jednaku zastupljenost žena na liderskim pozicijama i jednake mogućnosti za razvoj karijere, a odnedavno su uveli i jednomesečno plaćeno odsustvo za očeve. Cilj je jednostavan – da kroz rodnu ravnopravnost podignu kvalitet poslovanja.
Prisustvo oca u prvim godinama života veoma je važno zbog emocionalnog potencijala koji ugrađujemo detetu u prve tri do pet godina – rekla je psihoterapeutkinja Gordana Nikić, na tribini „Tate na odsustvu: šta mogu da urade poslodavci?”, koju je organizovala Ikea.
Istraživanja ukazuju na veliki značaj prisustva oca, čak od samog začeća deteta.
Marina Blagojević Hjuson iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja problem u Srbiji vidi u nerazumevanju ideologije jednakosti „koja nikog ne ugrožava, već nas zajedno oslobađa“.
– Istraživanja potvrđuju da uprkos svim ideološkim promenama, mi zapravo imamo promene na mikronivou, koje vode sve većem uključivanju očeva iz generacije u generaciju – naglasila je Blagojević Hjuson. Njen zaključak je da firme ne shvataju tržišnu dobit od promovisanja i poštovanja rodne ravnopravnosti i da je jako važno da se one aktivno uključe u rešavanje ovog problema.
– Ikea, kao humanistička kompanija, veruje da svaki pojedinac zaslužuje podjednaka prava i prilike. Zato ceni balans između privatnog i poslovnog života – kaže Aleksandra Triantafyllidou, HR direktorka u kompaniji Ikea Jugoistočna Evropa. Pravo na jednomesečno plaćeno odsustvo za tate jasan je stav da ta kompanija vrednuje vreme kolega i podstiče zaposlene da ostvaruju rodnu ravnopravnost i na poslu i kod kuće.
Branko Birač iz organizacije Centar E8 predstavio je rezultate istraživanja “Muškarci u Srbiji promene, otpori i izazovi– Images Srbija” koje je pokazalo da bi više od jedne trećine muškaraca napustilo svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale i da skoro 90 odsto muškaraca želi više vremena da provodi sa svojom decom.
“činstvo je tačka ulaska u temu rodne ravnopravnosti, dodao je Birač, naglasivši da je obrazovanje ključni faktor kada je u pitanju stav o većem angažovanju očeva u vaspitavanju dece.
Ikea veruje da je plaćeno odsustvo za očeve višestruki dobitak za ravnopravnije društvo i za poslovanje. Zato taj švedski proizvođač nameštaja i globalni poslodavac želi da poveća razumevanje među zaposlenima o važnosti podele uloga kod kuće, a partnerkama da olakša povratak na posao, verujući da će se kolege sa odsustva vratiti još motivisaniji za posao.

Foto: Unsplash