LJUBAV I SMRT: MUZIČKO-SCENSKA PREDSTAVA IRINE DEČERMIĆ O ŽENSKOM PRINCIPU U LJUBAVI I SMRTI

Muzičko-scenska predstava Ljubav i smrt, autorke Irine Dečermić, pijanistkinje i kompozitorke, premijerno će biti održana 31.marta 2018. u Bitef teatru, u 20 sati. Ovo je retka scenska forma, u kojoj je narator (glumica) ujedno i muzički interpretator, i ovakva muzička i poetska matrica na našim prostorima će se izvoditi po prvi put. Kroz tri priče, triptih u formi scensko-muzičkog-likovnog izraza, tema se istražuje kroz tri različite ženska lika iz evropske literature i iz različitih epoha u rasponu od tri veka. Predstava „Ljubav i smrt“ bavi se temom ženske sudbine i ženskog principa u ljubavi i smrti koje će biti razložene kroz sam izraz – formu, u tri oblika naracije: reč, muziku, sliku. Sva tri oblika se međusobno dopunjuju, takođe, nezavisno stvaraju, svaki za sebe, specifičnu strukturu i autentični teatarski iskaz.
Irina Dečermić je u predstavi autor video rada, koji prati ove tri priče. U usko likovnom smislu, video radovi su u graničnom području apstrakcije i figuracije, građeni pokretnom slikom, svaki u specifičnom koloritu. Vezuje ih isti koncepcijski pristup vremenskog i sadržajnog usklađivanja u narativno-muzičku poetiku.
G.A. Birger „Lenora“ – Birgerova poema (balada) ‘’Lenora’’ je priča o ljubavi žene koja se ne dovodi u pitanje ni kada romatična simbolika ljubavnika postaje simbol smrti. U ovoj interpretaciji balade, želja za prevazilaženjem krajnjih granica (odlazak u smrt za svojim voljenim) budi jak osećaj uzvišenosti, koji pre osnažuje nego potiskuje pojam individualne snage i slobode. Muzika: Franc List „Lenora“ – melodrama za klavir i naratora.
Džon Kits „La belle Dame Sans Merci“ – Džon Kitsova balada „ La belle dame sans merci“ obavijena je misterijom i neizvesnošću. Pesnik kreira ženski lik koji poseduje natprirodne moći i koja je oličenje lepote i nežnosti, ali je ta lepota, takođe, čini smrtonosnom. Muzika: Valentin Silvestrov – „ La Belle Dame Sans Merci“ pesma za klavir i glas
Marina Cvetajeva „ Na crvenom konju“ je autobiografska poema Marine Cvetajeve, koja joj je donela ne samo ličnu utehu, već i veliki pomak u njenom poetskom stvaralaštvu.
Poema govori o gubitku: detinjstva, ljubavi, majčinstva, vere, ali i gubitku koji vodi do otkrića prostora van svih ovozemaljskih nedaća, do njenog poetskog stvaralaštva. Muzika: K.F. Abel – svita za violu de gambu ( aranžman za klavir- Irina Dečermić)
Autorski tim:
Autor i izvođač: Irina Dečermić
Tehnički saradnik: Srđan Crnjanski
Likovni-video rad: Irina Dečermić

Foto: press