BOŽO ŠEKULARAC, AUTOR IZLOŽBE “NO THANKS”- VOJNIK SE BORI PROTIV SEBE

,,GOSPODARI MRTVIH CULA,,  (ciklus ,,Statisti zivota,,) 2013, 127x94
GOSPODARI MRTVIH ČULA – ciklus Statisti života – 2013, 127×94

Slike sa motivima vojnika čine postavku izložbe NO ThANKS autora Boža Šekularca, koja će se održati od 2. do 10. decembra 2015. u galeriji Singidunum, a bave se pitanjem – a šta bi to nešto drugo vojnik mogao da radi, a da ne ide da oduzima tuđe živote, što mu je složićete se, zanimanje. Naziv izložbe je NO THANKS (tj. ne, hvala), ali ujedno i anagram NO TANKS (tj. bez tenkova), a u dizajnu naslova slovo h zapravo predstavlja tenk. Na slikama su prikazani uniformisani ljudi, vojnici, ali se prikazuje žanr scene čoveka iz svakodnevnog života kako bi se skrenula pažnja na snagu magijskog delovanja uniforme na postojeći arhetip čoveka, što (osim statistike) vrši jak paradigmatski uticaj i čini mentalnu strukturu armija dogmatski jakom.  Read more