IZLOŽBA MIONE MARKOVIĆ: EMOCIJE OTKRIVENE ZAGRLJAJIMA

miona

Još od studentskih radova Miona Marković je u svom slikarstvu zaokupljena variranjem motiva zagrljaja. Od prvih radova u ovom tematskom ciklusu, datiranih još 2003, pa do danas, Miona se predstavama zagrljaja ciklično vraća, uspostavljajući u svom radu kontinuitet koji će u punoj meri i obimu postati vidljiv upravo na predstojećoj izložbi koja će se održati od 27. novembra do 5. decembra 2015. u Maloj galeriji ULUPUDS. Read more