ČUDNOVATA FLORA I FAUNA MIONE STEFANOVIĆ

IMG_9810

Umetnički doživljaj prirode prikazan je na akvarelima Mione Stefanović izloženim u beogradskoj galeriji Singidunum. „Kroz seriju crteža, ovog puta, pokušavam da suprotstavim poznate životne cikluse iz prirode, sa svojim, izmišljenim i na sopstveni način tumačenim. Flora i fauna vodene sredine, čarobni svet plavkastih, zelenkastih, nekad mrkih valera, sam je po sebi čudnovat, ponekad čudovišan, bez izuzetka uvek očaravajući.“, opisuje umetnica inspiraciju za svoj rad.

IMG_9816

Read more