TRI MLADE NAUČNICE POSTALE STIPENDISTE PROGRAMA L’OREAL UNESCO “ZA ŽENE U NAUCI”

Dobitnice nacionalnih stipendija Za žene u nauci programa L’Oreal UNESCO za 2017. godinu su tri mlade naučnice iz Srbije – Marija Genčić, Marija Miljković i Katarina Tomović koje su nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad u oblasti organometalne hemije, molekularne mikrobiologije i farmaceutske hemije.
Marija Genčić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,96. Na istom fakultetu 2015. godine odbranila je i doktorsku disertaciju. Nosilac je više nagrada i priznanja. Stručno se usavršavala u inostranstvu, a autor je i recenzent većeg broja radova objavljenih u međunarodno priznatim naučnim časopisima. Trenutno je zaposlena kao asistent na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
Marija Miljković autor je 14 naučnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine i na istom fakultetu doktorirala je 2016. Od 2013. godine zaposlena je u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim projektima i nosilac je više nagrada i priznanja.
Katarina Tomović diplomirala je na Katedri za hemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,98. Dobitnik je Povelje Univerziteta u
Nišu i priznanja grada Niša kao najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta u školskoj 2014/15. godini. Student je druge godine doktorskih akademskih studija iz oblasti
farmaceutskih nauka na ovom fakultetu i jedan je od najmlađih koautora stručnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima.

Na ovogodišnjoj ceremoniji mlade naučnice pozdravili su i predstavili njihov rad Anamarija Viček, državna sekretarka u resoru obrazovanja, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Radne grupe za dodelu stipendija dr Nikola Tanić (pomoćnik ministra za nauku), predstavnik Nacionalne komisije za UNESCO Nemanja Grbić i  predstavnica L’Oréala Balkan gospođa Brigite Štreler, direktorka L’Oréal Balkan i L’Oreal Adria-Balkan regiona. Program Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i kompanije L’Oréal Balkan. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od
po 5.000 evra, kao vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno-istraživački rad i kao podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji. Do sada je u sklopu ove inicijative nagrađeno dvadeset naučnica u našoj zemlji, a ukupna vrednost stipendija prevazilazi 11 miliona dinara.
Za stipendiju „Za žene u nauci“ mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa za 2018. godinu, moguće je naći na internet adresi
www.zeneunauci.co.rs.

Foto: press