LET’S TALK: MULTIMEDIJALNI PROJEKAT O ODNOSU UMETNIKA RAZLIČITIH SENZIBILITETA

lets-talk-_-jasmina-holbus

Multimedijalni umetničko-istraživački projekat LET’S TALK autorke Jasmine Holbus u formi desetodnevnog otvorenog stola održaće se od 11. do 20. ​novembra u beogradskoj Galeriji Štab, Crnogorska br.10. Projekat Hajde da razgovaramo (Let’s talk) kao proces, serija događaja, izložbA i performans ispituje odnos umetnika različitih senzibiliteta i interesa, odnos reči, zvuka i forme, ali i prirodu komunikacije umetnika, publike i dela. Read more