BINA – JUBILEJ SAVREMENE ARHITEKTURE

Detalj makete pešačke zone Grada  Novog Sada Trg Slobode
Detalj makete pešačke zone grada Novog Sada – Trg Slobode

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture /BINA biće održana od 7-31. maja u organizacji Kulturnog centra Beograd i Društva arhitekata Beograda! Ovogodišnja manifestacija je jubilarna deseta i izložbeni program biće organizovan u više galerijskih prostora: Kulturni centar Beograda, Muzej istorije Jugoslavije, Galerija FLU, Francuski institut za kulturu, Kula Nebojša, Istorijski arhiv Beograda…

Izložba Lifting the Curtain
Izložba Lifting the Curtain

Postavka „Pogled sa prozora“, prati život jednog od amblematičnih blokova Novog Beograda, bloka 61, „Atlas imaginarnih mesta“ rezultat je interdisciplinarnog istraživanja graničnih prostora književnosti i arhitekture, interaktivna izložba „Dok izbrojim do 10 reci: BINA…“ retrospektivni je prikaz dostignuća i uticaja ove kulturno-obrazovne manifestacije u protekloj deceniji, „Getting things done“ predstavlja savremenu arhitektonsku produkciju austrijske pokrajine Foralberg, dok izložba „Podižući zavesu“ otkriva širokoj publici manje poznate arhitektonske mreže saradnje i uticaja, nastale u zemljama Centralne Evrope tokom 20. veka.

Ovogodišnju BINU obeležila je i prva tematska šetnja, “Žene u arhitekturi između 1900. o 1960.”, koju su vodile Milena Zindović i Marija Pavlović.


Šuma izmedu svetova Ðurdica Terzic
Šuma izmedu svetova Ðurdica Terzić