Izložba Beogradski enformel: Kapitalna dela najvažnijih predstavnika apstraktnog slikarstva

IZLOŽBA BEOGRADSKI ENFORMEL
Branko Protić

Izložba Beogradski enformel okupiće na jednom mestu kapitalna dela najvažnijih predstavnika apstraktnog slikarstva. Postavka će biti u Modernoj galeriji Beograd, Strahinjica Bana 8, u periodu od 15. maja do 15. juna 2021. godine. Pored izložbe, biće upriličena promocija knjige Polemički konteksti Beogradskog enformela autorke dr Vesne Kruljac, u izdanju fondacije Vujičić kolekcije.

„Poetika pobune“

izložba beogradski enformel
Branko Filipovic FILO

Beogradski enformel predstavlja jednu od prvih „poetika pobune“ povezanih sa egzistencijalističkim nemirom i pesimizmom, u kojoj se sumnja u postojeći poredak stvari i sistem vrednosti manifestovanih u radikalnom obliku antislike. U istoriji srpske umetnosti vezujemo ga za kraj pedesetih i šezdesete godine 20. veka. Reč je o apstrakciji zasnovanoj na istraživanjima materije i tehnološkim eksperimentima, tj. primeni materijala koji nisu tipično slikarski i nekonvencionalnih operativnih postupaka. Budući da je apstraktan vizuelni iskaz već postojao u umetnosti, ono što je u enformelu bilo inovativno je upravo pozicioniranje dela izvan konvenciocionalnih kategorija slike i sadržaja, odnosno njegovo prevođenje u medijski ambivalentnu i polisemičnu strukturu (znak, simbol, ideogram).
Osmoro slikara, Miodrag Mića Popović, Vera Božičković-Popović, Lazar Vozarević, Zoran Pavlović, Živojin Žika Turinski, Branislav Branko Protić, Vladislav Šilja Todorović i Branko Filipović Filo, zajedno sa Lazarom Trifunovićem – kritičarem koji je promovisao beogradski enformel, bili su kreatori poetike i ideologije enformela i činili
jezgro beogradskog pokreta.

– Reč je o neformalnoj grupi umetnika iz dve uzastopne generacije, koji su stvarali, mislili i delovali u istim idejnim i umetničkim koordinatama, podstaknuti egzistencijalističkim svetonazorom, zbivanjima na evropskoj umetničkoj sceni posle 1945. i aktuelnim prilikama u lokalnom sociokulturnom kontekstu. Sa ovim pokretom umetničko delo prestaje da bude estetski predmet i postaje indikator određenog načina mišljenja i ponašanja umetnika, specifična vrsta vizuelnog iskaza koja razotkriva buntovni mentalitet i kritičku svest svog autora- izjavila je dr Vesna Kruljac, autor
knjige Polemički konteksti Beogradskog enformela.

izložba beogradski enformel
Vera Božičković Popović

Upravo dela ove grupe umetnika biće prikazana na izložbi u Modernoj galeriji Beograd narednih mesec dana. Ova izložba dešava se gotovo 60 godina posle prve izložbe Enformel – mladi slikari Beograda, koju je 1962. godine u Galeriji Kulturnog centra organizovao Lazar Trifunović, likovni kritičar koji je najzaslužniji za prepoznavanje
beogradskog enformela i grupe beogradskih umetnika enformelne orijentacije. Moderna galerija ovom izložbom ima za cilj edukaciju šire publike u razumevanju i prihvatanju enformela, buntovnog umetničkog pravca, koji je u Srbiji i imao vrhunske predstavnike.

Mića Popović

 

Foto: press