NINO MUSTIKA: IZLOŽBA “DIJALOG S LICEM” U GALERIJI RTS

Trideset radova izrađenih u digitalnoj grafici koje potpisuje Nino Mustika možete do 3. septembra pogledati na izložbi Dijalog sa licem u Galeriji RTS. Nino Mustika je umetnik mladalačkog zamaha i heterogenog opusa i već nekoliko decenija ovaj umetnik deluje u evropskom i svetskom umetničkom krugu kao slikar i vajar.
Slike velikog formata Nina Mustike, prožete idealima tehno-umetnosti i haosom modernog tehnološkog i digitalnog sveta, nastaju iz vrelog sretnog trenutka, iz strasti gestualne naglosti. Te slike su svojevrsna energetska polja na kojima sve vrvi od fantazmagoričnih oblika. Ovaj umetnik slika više nagonski nego metodički i spekulativno. Mustikino slikarstvo je više impulsivno nego razložno. Ono je okrenuto unutrašnjem svetu koji je sam po sebi neuhvatljiv jer je podređen instinktu.
Mustiku zanima mimika kao forma komunikacije, pri čemu se ljudsko lice shvata izričito kao medij. Ovaj umetnik priziva unutrašnje, a ne faktografsko lice, lice kao osvešteni prostor ljudskosti.