ANIMA – DUŠA ŽIVOTINJA: IZLOŽBA UNIKATNE KERAMIKE

Renata Rijavec 1

Izložba unikatne keramike ANIMA – duša životinja tri  autorke – Renate Rijavec, Nadežde Đukanović Pantelić i Sanje Sremac održaće se od 26. maja  do 4. juna  2016. u beogradskoj Maloj galeriji ULUPUDS, u Uzun Mirkovoj 12.POZIVNICA 3

Istoričarka umetnosti Ivana Đorđević ističe da je Izložba ANIMA – duša životinja proistekla je iz saradnje umetnica Renate Rijavec, Nadežde Đukanović-Pantelić i Sanje Sremac,tri autorke koje su zajednički započele umetnički razvoj, stičući osnovna saznanja o tehnikama i tehnologijama keramike na FPUD u Beogradu, nakon godina samostalnog rada i uobličavanja personalnog umetničkog izraza. U svom stvaralaštvu pronašle su sponu u idejno-tematskoj koncepciji koja predstavlja osnovni narativ ove izložbe.  Animizam je oduvek prisutna čovekova potreba da u predmete unese dušu i da im na taj način pruži novi smisao i značenje. Ove autorke tu iskonsku težnju unose u svoj rad, dekorativno-upotrebne keramoplastičke predstave životinja koje na različite načine oduhovljavaju, oživljavaju i očovečavaju. Pored ineresovanja za istu tematiku, autorke spaja i sličan pristup u obradi materijala i površina kao i izbor materijala: kamenina pečena na temperaturi od 1200 do 1260°C. Ono što ih pak razlikuje upravo je proizvod njihovih duša, temperament, karakter i senzibilitet koji se ogleda u nastalim radovima. Renata Rijavec 3

Renata Rijavec kao motiv u kom se iskazuje bira mačke, ćudljiva stvorenja, ujedno umiljata i preka. Nekad zasebno, a nekad u kompoziciji one kroz pokrete, grimase i najviše kroz poglede koji nalikuju ljudskim – komuniciraju, iskazujući osobena psihološka stanja. Realizam emocija ponekad je suprotstavljen kolorističkoj dinamici, izraženoj kroz pruge i tufne intenzivnih boja. Rođena je 1970. godine u Zemunu, SFRJ, a 1996. diplomirala na FPUD u Beogradu, odsek keramika i staklo, u klasi prof. Mirjane Isaković. Samostalno je izlagala utilitarnu keramiku i keramičke skulpture u Beogradu, Novom Pazaru (Srbija), Beratu (Albanija), Splitu (Hrvatska), Baru, Kotoru i Podgorici (Crna Gora). Beleži 14 godina likovno-pedagoškog iskustva i rada u likovnim dečjim radionicama u Srbiji i Crnoj Gori. Članica je ULUPUDS i ULUCG i samostalna umetnica od 2002. godine. Bavi se utilitarnom keramikom i keramičkom skulpturom, ilustracijom i Ui visual design-om.

U svojim pojedinačnim predstavama Nadežda Đukanović-Pantelić oživljava keramoplastičke skulpture životinja kroz osmeh, koji široko izvijen i izbačenih zuba njene divlje stvorove pripitomljava, dajući im izgled stripskih ili animiranih junaka. U izboru kolorita, Nadežda se u nekim slučajevima okreće uzorima iz prirode, dok u drugim artificijalnim bojama dodaje ornamentalnu dekoraciju. Rođena je 1971. godine u Beogradu, 1996. diplomirala na FPUD, na odseku keramika i staklo, a 1998. postala član ULUPUDS. Do sada je izlagala na više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a samostalno je izlagala sedam puta. Dobila je godišnje nagrade ULUPUDS za 2001. i 2005. godinu. Živi i radi u Beogradu.Sanja Sremac 2

U delima Sanje Sremac karakteristične su porodične kompozicije prasića, ptica i riba, kao simbola zemlje, vazduha i vode. Vešto balansirajući između humora i groteske, ona stvara životinje naglašenog, ekscentričnog emocionalnog izraza. Posebno obeležje njenih radova čini apliciranje različitih materijala. Rođena je 1969. godine u Beogradu. Završila srednju dizajnersku školu, a diplomirala na FPUD, na odseku keramika i staklo. Samostalni je umetnik, član ULUS i ULUPUDS. Izlaže od 1992. godine i do sada je imala više od 170 žiriranih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i nekoliko samostalnih izložbi. Učestvovala je na brojnim kolonijama, festivalima i radionicama. Radovi joj se nalaze u privatnim zbirkama, mnogobrojnim galerijama i ustanovama kulture. Samostalno izlagala više puta. Vodi radionicu keramike ,,Glinardina” za decu i odrasle. Dobitnik je mnogih priznanja kao i godišnjih nagrada ULUPUDS za stvaralaštvo: 1998, 2000, 2002, 2011. i 2014. god. Pored keramike bavi se dizajnom, vajarstvom i fotografijom. Živi i radi u Beogradu.

Duša, duh i duhovitost tri autorke isprepletale su se kako bi stvorile bajkovito carstvo oživljenih, personalizovanih skulptura životinja, koje kroz izraz, gest i pogled, na šaljiv način eksponiraju čoveku bliske emocionalne ekspresije.

Foto: press