FLUKSUS ART ZA NOVE GENERACIJE

P_20141220_130649

Izložba protagonista internacionalne neoavangardne tendencije iz šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prikazana u Salonu Muzeja savremene umetnosti jedinstvena je prilika za susret sa nekonvencionalnom vrstom eksperimentalne umetnosti.

Materijal iz zbirke MSU, originalni radovi, kutije, objekti, crteži, partiture, tekstovi, fotografije, video i audio domumenti svedočanstva su umetničkog delovanja usmerenog na svakonevicu, događaje i situacije koji za cilj nisu imali kreiranje i uspostavljanje bolje i lepše slike sveta, već ukidanje granične linije između umetnosti i života i rušenje kulta umetnosti u njenom buržoaskom smislu!

Intermedijalnost, nekonvencionalnost i eksperiment na tragu Marsela Dišana i Dade koji su obuhvatali hepeninge, performanse, instalacije, muziku, poeziju, filmove, video, mejl art bili su usmereni na rušenje ustaljenih umetničkih aspekata. Susretnite se sa radovima Jozefa Bojsa, Džordža Brehta, Erika Andersena, Joko Ono, Roberta Votsa…!