KERAMIČKA LICA BOBE LAZOVIĆ

pano 4

Stvaralac modernog umetničkog izraza Slobodanka Boba Lazović na izložbi Lica u galeriji Singidunum prikazala je keramičke panoe malih, srednjih i velikih formata!

Mlada autorka predstavlja svoj opus kao dekrotivne panoe koji su nosioci razvoja umetničkog stvaralaštva i prikazi određene emocije. Pročišćeni oblici i kolorit svode lica na lutkaste figure, a igra sjajnih i mat površina sa zlatnim akcentima je podrška likovnom i emotivnom doživljaju rada.

ŠVEDSKA FOTOGRAFIJA: UMETNOST I MODA

Elisabeth-Toll-(2)

Izložba fotografija pet renomiranih švedskih autorki „Različita odstojanja – između modne fotografije i umetnosti” u beogradskom Parobrodu istaknut je događaj Meseca švedske kulture „Swe u svemu”. Izložena su dela u kojima autorke teže da uspostave ravnotežu između umetnosti i modne fotografije! Izložba je organizovana u saradnji Ambasade Švedske i Švedskog instituta!