Fungiture pečurka-fotelje

Fungiture mushroom creations: Neodoljive pečurka-fotelje

Pečurka fotelje ili Fungiture mushroom creations – nameštaj u obliku pečuraka dizajn je Paula Octaviousa, čija kreativnost ide od fotografije do dizajna komada nameštaja. Read more