FOND IVAN TABAKOVIĆ SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI PREDSTAVLJA SEDAM LAUREATA

Fond Tabakovic_Vladan Radovanovic
Vladan Radovanović

Aktuelna postavka u Galeriji SANU prikaz je dela laureata Nagrade Fonda „Ivan Tabaković“ među kojima su Mrđan Bajić, Predrag Koraksić Corax, Jelena Trpković, Božidar Babić, Marija Dragojlović, Vladan Radovanović i Dušan Petrović. Izložene radove odlikuje umetnički duh istraživanja i inovacije – oni su izabrani prema zaveštanju akademika prof. Tabakovića i po pravilima Fonda SANU koja su utvrđena 1984. godine.

Fond Tabakovic_Jelena Trpkovic
Jelena Trpković

Reč je o stvaraocima čija dela su u raznolikim vizuelnim medijima uspostavila drugačije odnose prema oblikovanju, tematizacijama i vlastitim izražajnostima.

Fond Tabakovic_Mrdjan Bajic
Mrđan Bajić

Izbor dela laureata posredno nastavlja putanju Ivana Tabakovića (1898-1977), jedne od najosobenijih ličnosti u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti ukazujući na temeljna pitanja naše i globalne stvarnosti u zasnovanim iskoracima i umetničkim refleksijama.

Foto: SANU