Dodeljene jubilarne L’Oréal-UNESCO stipendije “Za žene u nauci” za 2020. godinu

Za žene u nauci 2020: Danica Pavlović, Jelena Vladić i Ana Tomas Petrović

Danica Pavlović, Jelena Vladić i Ana Tomas Petrović proglašene su za dobitnice desetih, jubilarnih, nacionalnih stipendija, u okviru prestižnog međunarodnog programa L’Oréal-UNESCO Za žene u nauci za 2020. godinu. Tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima farmaceutskog inžinjerstva, biofizike i medicine. Dobitnicama će biti isplaćene stipendije u vrednosti od po 5.000 evra koje su namenjene daljoj realizaciji njihovih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

Vizija za doprinos napretku nauke i društva

Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ je da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene-istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva. U Srbiji se u okviru ove inicijative već 10 godina, u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanije L’Oréal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice. Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Jelena Vladić – doktor tehnološkog inženjerstva

Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu gde je i doktorirala. Oblast njenog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo. U fokusu Jeleninog istraživanja su zelene inovativne tehnologije eksploatacije i sušenja kao postupci za dobijanje konačnih farmaceutskih proizvoda, te karakterizacije generacija proizvoda sa zdravstvenim benefitom. Osim toga, bavi se valorizacijom poljoprivrednih, prehrambenih, morskih i komunalnih otpada. Trenutno aktivno učestvuje u realizaciji 8 međunarodnih i domaćih projekata, a i rukovodilac je dva projekta. Dobitnica je nekoliko priznanja, među kojima se posebno izdvajaja nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije – Danubius Young Scientist Award 2018. Jelenin naučni doprinos do sada se sastoji od 1 knjige, 7 poglavlja sa preko 180 publikacija, 54 naučne regulative, više od 120 saopštenja sa naučnih konferencija i 730 citata.

Danica Pavlović – doktor biologije

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku, Centar za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu. Njena naučno-istraživačka oblast je biofizika sa podoblastima biofotonika, biomedicina, biomaterijali i biomedikamenti sa fokusom na biofotoniku. Njena istraživanja doprinela su kako na polju biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entemologije i ekologije insekata. Osim naučnog značaja, Daničina istraživanja imaju visoku primenjljivost u oblastima biomimetike i biomaterijala. U toku svoje naučne karijere višestruko je nagrađivana i stipendirana zbog izuzetnih rezultata i posvećenosti naučnom radu. Bibliografiju dr Danice Pavlović čini 25 publikacija u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova međunarodnih i domaćih konferencija.

Ana Tomas Petrović – doktor medicine

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2013. godine. Iste godine je upisala doktorske studije i ubrzo dobila nagradu za najboljeg studenta doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu. Anin naučni fokus usmeren je na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača, ostalih populacija i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem maksimizacije terapijskog efekta uzimanja lekova, uz smanjenje mogućnosti nastanka rezistencije. Kontinuirano se usavršava kako u zemlji tako i u inostranstvu i intenzivno radi i na razvoju interesovanja za nauku kod studenata. Autor je i koautor 20 radova u časopisima na SCI listi, 5 radova u časopisima drugih kategorija, jednog poglavlja u tematskom zborniku, a svoja istraživanja je predstavila na više od 10 međunarodnih konferencija.

Otvoren konkurs za 2021. godinu

Završetkom 10 jubilarnog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2021. godinu. Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Svake godine dodeljuju se po tri stipendije, svaka u iznosu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije možete pronaći na web stranici www.zeneunauci.co.rs

Foto: press