POVODOM 50. BITEFA IZDATE POŠTANSKE MARKE SA LIKOM POZORIŠNIH VELIKANA

marke-300dpi

Povodom održavanja jubilarnog 50. Bitefa Udruženje dramskih umetnika Srbije, u saradnji sa preduzećem Pošta Srbije – RJ Srbijamarka, izdalo je prigodne poštanske marke sa likom Mire Trailović i Jovana ĆirilovaRead more