POVODOM 50. BITEFA IZDATE POŠTANSKE MARKE SA LIKOM POZORIŠNIH VELIKANA

marke-300dpi

Povodom održavanja jubilarnog 50. Bitefa Udruženje dramskih umetnika Srbije, u saradnji sa preduzećem Pošta Srbije – RJ Srbijamarka, izdalo je prigodne poštanske marke sa likom Mire Trailović i Jovana ĆirilovaA posle pauze od godinu dana, iz štampe je izašao novi broj pozorišnih novina Ludus a novi dvobroj (196-197) posvećen je jubilarnom 50. Bitefu. Uz najavu glavnog i pratećih programa ovogodišnjeg Bitefa, Ludus nizom tekstova donosi osvrt na pola veka postojanja festivala koji je u značajnoj meri obeležio pozorišni život naše zemlje i čvrsto pozicionirao Beograd na pozorišnoj mapi sveta. Za Ludus govore Ivan Medenica, umetnički direktor i Anja Suša, selektor festivala. O kulturnoj diplomatiji, njenim mogućnostima i značaju koji zauzima u okvirima savremene međunarodne politike, povodom predstojeće konferencije Bitef govore Milena Dragićević Šešić i Maja Vukadinović. O svojim pozorišnim iskustvima koja su imali sa manifestacijom Bitef pišu Aleksandar Milosavljević i Miloš Latinović. Brojni tekstovi, ali i “stare” Ludusove rubrike (Uspomenar i Pozorišni kalendar) takođe su posvećene temi broja, Bitefovim osnivačima, pozorišnim i vanpozorišnim okolnostima koje su obeležile 1967. godinu. Ludus izveštava i o drugim aktuelnim pozorišnim zbivanjima – u dvobroju se predstavlja Narodno pozorište Užice o čijim rezultatima i planovima govori upravnik Zoran Stamatović koji donosi kratak pregled rezultata prethodne i najavu nove sezone u pozorištima Srbije.
Za Ludus govore i dobitnice nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije, glumice Olga Odanović i Jelena Đokić, a o ciljevima i problemima staleške organizacije priča njen predsednik Vojislav Brajović. U novom broju Ludusa čitajte šta pišu Ana Tasić, Olivera Milošević, Vukica Strugar, Jelena Kovačević, Mirjana Vukojčić, Milan Caci Mihailović… Ludus uređuje Tatjana Nježić, a članovi redakcije su još: Aleksandar Milosavljević, Jelena Kajgo, Ivan Medenica, Jelena Kovačević, Olivera Milošević, Vukica Strugar, i Aleksandra Jakšić. Osim u prepoznatljivom i dugo očekivanom štampanom izdanju, Ludus će se pred čitaocima naći i u elektronskoj formi na www.ludus-online.rs.