TRI TALENTOVANE DAME DOBITNICE STIPENDIJA U OKVIRU PROGRAMA “ZA ŽENE U NAUCI”

Tri talentovane naučnice iz Srbije – Aleksandra Barać, Nevena Veličković i Emilija Stojanović proglašene su za ovogodišnje dobitnice nacionalnih stipendija u okviru prestižnog međunarodnog programa Za žene u nauci 2019. Na ceremoniji održanoj u Vladi Srbije tri mlade dame nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima mikrobiologije-infektologije, genetike i eksperimentalne i primenjene fiziologije sa sportskom medicinom. Stipendije u vrednosti od po 5.000 evra namenjene su realizaciji njihovih značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.
Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ jeste da širom sveta, pa tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva. U okviru ove inicijative u Srbiji se već devet godina, u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanije L’Oreal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice. Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Aleksandra Barać je doktor medicine i medicinskih nauka. Zaposlena je na Klinici za Infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i naučni je saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Aleksandra je objavila oko 150 radova u međunarodnim časopisima i ostvarila je brojne saradnje na različitim istraživačkim projektima sa profesorima iz eminentnih evropskih univerzitetskih i naučnih centara. Dobitnica je više od 20 nagrada i stipendija za naučno-istraživački rad. Njena dosadašnja istraživanja fokusirana su pretežno na dijagnostiku i lečenje invazivnih, respiratornih i alergijskih gljivičnih bolesti. Kao rezultat sprovedenih istraživanja uvedeni su novi protokoli u kliničku upotrebu za detekciju gljiva u sinusima.                                         Nevena Veličković je docent za užu naučnu oblast Genetika na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Glavna oblast njenog naučno-istraživačkog rada je primena genetičkih podataka u programima zaštite različitih biljnih i životinjskih vrsta, i analiza prisustva i značaja različitih genetičkih varijanti kod kompleksnih oboljenja čoveka, kao što je kancer. U toku svoje profesionalne karijere učestvovala je u realizaciji brojnih međunarodnih, republičkih i pokrajinskih naučnih projekata. Kao autor ili koautor ima 24 objavljena rada u međunarodnim časopisima, jedan univerzitetski udžbenik, 4 rada u časopisima nacionalnog značaja kao i više od 70 saopštenja štampana u celini ili izvodu sa međunarodnih i nacionalnih skupova. Aktivna je u brojnim naučnim društvima u zemlji i inostranstvu.Emilija Stojanović pohađa dva programa doktorskih studija. Na drugoj je godini smera Eksperimentalne i primenjene fiziologije sa sportskom medicinom na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i na završnoj je godini Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Profesionalno se bavila košarkom i bila član juniorske reprezentacije. Njena istraživanja na polju medicine sporta bazirana su na proceni fiziološkog opterećenja i fizičkih zahteva tokom takmičenja, ispitivanju idealnih nutritivnih strategija, kao i na unapređenju specifičnih testova za procenu agilnosti i aerobnog kapaciteta. Autor je i koautor 16 radova objavljenih u međunarodnim časopisima.
Završetkom devetog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2020. godinu. Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka. Svake godine dodeljuju se po tri stipendije, svaka u iznosu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije moguće je naći na internet stranici www.zeneunauci.co.rs

Foto: press