Izložba “Refleksije”: Stvaralaštvo Mire Brtke kao multimedijski opus višedisciplinarne savremene umetnice

 

Fondacija Mira Brtka i Muzej grada Beograda organizuju retrospektivnu izložbu radova Mire Brtke REFLEKSIJE | REFLECTIONS. Izložba će se održati od 17. marta do 25. aprila 2021. godine, u Muzeju grada Beograda, Resavska 40b. Posebnu pažnju na izložbi privlače skulpture, kojih ima više od 60, i to iz različitih faza stvaralaštva umetniceod manjih formata do onih monumentalnih, prikazanih u izložbenom prostoru I sprata Muzeja grada Beograda.

Raznovrsni i multimedijski opus

Mira Brtka nosilac je novih tendencija u srpskoj savremenoj umetnosti druge polovine prošlog veka. Svoje obrazovanje stiče u Beogradu, a umetničku karijeru gradi u Rimu. Iza sebe je ostavila veliki umetnički opus, čiji deo će biti predstavljen na izložbi Refleksije. Izložba Refleksije omogućava da se sa pedesetogodišnje vremenske distance, od prvog samostalnog nastupa u Muzeju Savremene umetnosti u Novom Sadu i Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1971. godine, nepristrasno i u duhu novog vremena, sagleda raznovrsni i multimedijski opus višedisciplinarne savremene umetnice i kulturne aktivistkinje Mire Brtke. Pregled njene produkcije, od 1964. godine, “Rimskog perioda”, do 2012. godine biće viđen na izložbi koja predstavlja pregled različitih ciklusa koji nas približavaju transformaciji njenog umetničkog identiteta. 

Refleksije mogu i treba da ukažu na uticaj novih tendencija savremene evropske umetnosti na tokove jugoslovenske – srpske umetnosti druge polovine prošlog veka. Izložba će prikazati najreprezentativnije radove iz opusa umetnice, u vlasništvu Fondacije Mira Brtka iz Beograda. Biće prikazane serije slika u duhu postenformela, kojim započinje
njeno slikarsko stvaralaštvo u Rimu, zatim istraživanja svetlosti i boje iz perioda stvaralaštva u okviru grupe “Illumination”. Sledi ciklus “Belih slika”, odlikovan racionalističkom geometrijskom formom, novim tretmanom materije, prostora i svetla u slici. U rimskom okruženju, praktikovala je neke od specifičnih slikarskih koncepcija, u
maniru (p)op-artističkog koncepta slike. U svom višemedijskom opusu, na autentičan način je koristila papir, tekstil i tradicionalnu tehniku veza, istražujući mesto susreta dvodimenzionalnih radova sa trodimenzionalnošću i slobodnom formom (kolaž, asamblaž, objekat). Njen likovni izraz ostaje dosledan isticanju likovnih elemenata kao strukturalne
zasebnosti i pikturalne vrednosti, što pokazuju serije pod nazivima “Lineari” i “Čisto slikarstvo”. Skulpturi se posvećuje od 1990. godine, a izložba će prikazati sve njene vajarske tematske cikluse (Akumulacije, Crvena skulptura, Linearna skulptura, Metamehanike, Spolja-iznutra…), od skulptura malog formata, do onih monumentalnih.


Mira Brtka je imala, kao retko koji umetnik sa našeg prostora, široko polje umetničkog izražavanja. Pored njenog likovnog stvaralaštva, izložba Refleksije će prikazati paralelno, i sa jednakim fokusom, njenu delatnost kao filmske režiserke, kostimografkinje, modne dizajnerke, aktivistkinje. Na izložbi će biti predstavljeno više od 300 pojedinačnih eksponata, na 16 različitih pozicija-celina I sprata izlagačkog prostora Muzeja grada Beograda, u Resavskoj ulici. Izložba Refleksije | Reflections ima za cilj da prikaže stvaralaštvo Mire Brtke u njegovoj celini i složenosti.

Foto: press, Vladimir Miloradović