NOJEVA BARKA SRBOSLAVA ILIĆA: RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA 82 DELA U NACIONALNOJ GALERIJI

Do 15. maja u Nacionalnoj galerijia, Dositejeva 1, pogledajte izložbu Nojeva barka Srboslava Ilića, organizovanu u saradnji beogradske Nacionalne galerije i Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. Iza simboličnog naziva “Nojeva barka” krije se retrospektivna izložba umetničkih dela jednog od naših vodećih aktuelnih samoukih vizionara, a izbor od 82 dela predstaviće presek najvrednijih ostvarenja ovog autora nastalih u dve i po decenije umetničkog rada. Najveći deo bogatog umetničkog opusa, koji broji više od 500 dela, čine slike u tehnici tempere na drvenoj podlozi, ali umetnik istražuje i različite slikarske varijacije u kombinovanoj tehnici, kao i u formi trodimenzionalnih objekata i instalacija.

Potencijal kreativne imaginacije, koji svoj pun izraz dostiže upravo u delima umetnika koje inicijalno pokreće opčinjenost izvančulnim duhovnim svetom, jedan od najlepših oblika poprima u sasvim osobenom umetničkom svetu Srboslava Ilića. Po čistoti i iskrenosti stvaralačke motivacije i neposrednosti likovnog izraza – samouk, umetnik snagom originalne maštovitosti generiše inventivne likovne vizionarske sadržaje koji reflektuju složene spojeve tradicionalne sakralne simbolike, posvećenog religioznog promišljanja i dubokih ličnih istina. Bogat tematski repertoar biblijskih motiva, za umetnika predstavlja neiscrpan izvor kreativnih varijacija izrazito sugestivnih, istovremeno rafiniranih i intenzivnih, likovnih doživljaja. Svežinu novih iskustava autor donosi vraćajući se drevnim duhovnim izvorima, koje saobražava svojim originalnim načinima idejne i formalne interpretacije. Snažan likovni temperament i gotovo opsesivna posvećenost umetničkom stvaralaštvu, iskrenost, kao i toplina i polet nadahnuća, vodili su ovog neobičnog autora putem stvaranja autentičnog umetničkog opusa. Izložbu prati i katalog-monografija u izdanju MNMU. Autor izložbe i teksta u katalogu: Ivana Jovanović, istoričar umetnosti-viši kustos MNMU.

Foto: press