ROMA AETERNA: REMEK DELA RIMSKOG VAJARSTVA U NOVOM SADU

Na jedinstvenoj izložbi pod nazivom Roma Aeterna (Večni Rim), u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada, od 1. jula 2020 biće predstavljena remek dela rimskog vajarstva. Dela dolaze iz Fondacije Dino i Ernesta Santareli, društveno-korisne neprofitne organizacije koja je nastala sa ciljem da podstiče istraživanje i širenje znanja iz istorije umetnosti i istorije Rima u Italiji i inostranstvu. Kustoskinja izložbe biće Danijela Riči.Postavka ove izuzetne izložbe, kroz 33 umetnička dela raspoređena hronološkim redom od I veka p.n.e. do XVIII veka n.e, vodi posetioce kroz 19 vekova istorije rimskog kolekcionarstva. Skulpture, uglavnom od mermera, alabastera i porfira na reprezentativan način prikazuju razvoj umetnosti i stilskih pravaca u Rimu, podeljene su na portrete istorijskih ličnosti ili životinja i portrete paganskih božanstava, satira ili svetih božanstava.Izložba, između ostalog, predstavlja portret kraljice Kleopatre VII, portret Ulpije Felicitas koji je verovatno bio deo nadgrobnog spomenika, niz muških bista, zatim tu se nalazi glava palmirskog sveštenika svrstana među najbolje skulpture Palmire. Posetioci mogu videti i monumentalnu konjaničku statuu orijentalnog strelca, dve skulpture životinja – psa koji leži od žutog mermera, izrađenog po uzoru na sličnu skulpturu iz V veka p.n.e. koja se čuva u Akropoljskom muzeju u Atini, i vepra koji je pripadao rimskom nadgrobnom spomeniku. Biće izloženi i portreti Didija Đulijana i kardinala Marcija Đinetija, statua boginje Dijane od mermera u boji, veličanstvena Vestalka od alžirskog alabastera i pozlaćene bronze i velika statua Bahusa čiju je restauraciju realizovao neki od Berninijevih saradnika u XVII veku. Na izložbi će moći da se vidi i ženski torzo Viktorije ili Nike sa Dionisovom glavom na bogatoj osnovi od mermera u boji, tipičan za rimsko kolekcionarstvo XVII veka. Slede dela religioznog karaktera poput Bogorodice sa detetom Gregorija di Lorenca, Arhanđela Gabrijela i euharističkog ćivota iz radionice porodice Gađini, koja je stvarala u Tičinu, Đenovi i naposletku na Siciliji. Izložba se završava statuom Apostola Svetog Bartolomeja. Ova jedinstvena figura potiče iz ikonografske tradicije koja se javlja u drugoj polovini XVI veka sa prvim naučnim publikacijama koje istražuju anatomiju ljudskog tela.
Izložba Roma Aeterna imala je prvo predstavljanje 2012. godine u Palati Šara u Rimu. Pre postavke u Novom Sadu, izložba je gostovala u Narodnom muzeju Slovenije, u Ljubljani, i u Narodnom muzeju Gruzije, u Tbilisiju, a nakon Beograda biće održana u Buenos Ajresu, Montevideu i Seulu.
Izložbu organizuju Glocal Project Consulting, Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Muzej grada Novog Sada, pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Italije u Beogradu i Grada Novog Sada, uz podršku Banke Inteza i trajaće do 11. septembra 2020.

Foto: press