SA PAVLOVE STRANE: IZLOŽBA PETRA LUBARDE U NACIONALNOJ GALERIJI

Povodom obeležavanja jubileja 110.godina od rođenja Petra Lubarde, u subotu, 20. maja, u Nacionalnoj galeriji u Dositejevoj 1 u Beogradu svečano će biti otvorena izložba slika Sa Pavlove strane. Izložbu će u 19 sati svečano otvoriti prof. Ješa Denegri i Petar Ćuković.
Petar Lubarda, jedan od najvećih umetnika sa naših prostora, profesora i člana SANU i JAZU, dobitnika prestižnih međunarodnih i domaćih priznanja, obavezuje nas da sa ozbiljne vremenske distance sagledamo celoviti društveno-politički okvir u kome je umetnikovo stvaralaštvo egzistiralo. Pažnja u ovom istraživačkom radu posvećena je pitanju odnosa države prema kreiranju kulturne politike i prema svemu onome što su kulturne prilike “pretpostavljeno” trebale da znače i doprinesu razvoju nove posleratne F.N.R.J. Pitanjem kulturne politike, bio je zaokupljen sam vrh političke nomenklature, koji je određivao sve smernice društvenog kretanja. O značaju umetnosti raspravljalo se i na Kongresu KPJ i to u trenucima kada se država u izgradnji, u polarizovanom svetu suprostavljenih blokova, suočavala sa mnogobrojnim međunarodnim problemima. Posebna pažnja ovog istraživačkog rada usmerena je na prvo učestvovanje jugoslovenskih umetnika, koje je selektovala Komisija Ministrastva za nauku i kulturu Vlade F.N.R.J. za 25. međunarodno Bijenale 1950. godine u Veneciji, nakon čega su se državni organi opredelili da Petar Lubarda i samostalno prezentuje jugoslovensku modernu umetnost na međunarodnim likovnim manifestacijama.Traganje za autetničnim likovnim izrazom, ispoljena u opusu na temu crnogorskog pejzaža, viđen i proviđen, sa Pavlove strane, ostavio je čitav serijal slika sa pogledom na Skadarsko jezero. Radi otklanjanja svake moguće zabune oko naziva slike, koja je u centru ove studije, moramo da naglasimo da je slika “Panorama nel Montenegro “ izložena na Venecijanskom bijenalu pretrpela preimenovanje u “Pogled na Skadarsko jezero“ od strane Petra Čukovića autora teksta u katalogu, iz razloga što je Petar Lubarda kasnije u sve nazive nastalih slika iz ovog serijala inkorporirao Skadarsko jezero, dok će Prof. Jerko Denegri u svom tekstu zadržati prevod venecijanskog naziva, odnosno koristiti naziv “Predeo iz Crne Gore“.

Foto: press