SVETU JE POTREBNA NAUKA, A NAUCI ŽENE: DODELJENE STIPENDIJE ZA ŽENE U NAUCI ZA 2018. GODINU

Milica Sentić, Mirjana Ljubojević i Mirjana Ćuk, tri mlade naučnice iz Srbije, ovogodišnje su dobitnice nacionalnih stipendija Za žene u nauci. Njihov izuzetan naučnoistraživacki rad u oblastima hemije životne sredine, hortikulture i botanike, nagrađen je stipendijama u vrednosti od po 5.000 evra na ceremoniji održanoj u zgradi Vlade Republike Srbije.
Stipendije, koje se ove godine u našoj zemlji dodeljuju po osmi put, u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za UNESCO i L’Oreal Balkan kompanijom, namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.


Ovogodišnje dobitnice stipendija su svojim zalaganjem i dosadašnjim dostignućima već privukle pažnju međunarodne i domaće stručne javnosti, a rezultati njihovih istraživanja objavljeni su u vrhunskim naučnim časopisima. Nagrađene su sa više domaćih i stranih nagrada i priznanja i aktivne su na polju međunarodne saradnje.
Milica Sentić, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, stipendijom je nagrađena za projekat „Inovativni pristup za degradaciju toksina cijanobakterija, akutnog ekotoksikološkog problema u vodenim ekosistemima u svetu i u Republici Srbiji“. Njen dosadašnji naučni rad obuhvata oblasti elektrohemije, bioanalitičke hemije, naprednih materijala i hemije životne sredine.
Mirjana Ljubojević, doktor biotehničkih nauka, docent je za užu naučnu oblast Hortikultura i pejzažna arhitektura na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Nagrađena je za projekat „Oplemenjivanje voćaka na otpornost prema patogenima u funkciji održivog i socio-ekonomskog razvoja“. Naučno istraživački rad obuhvata oplemenjivanje hortikulturnog bilja od značaja za unapređenje nauke i struke, a usmeren je i na popularizaciju urbanog baštovanstva i voćarstva.
Mirjana Ćuk je asistent na katedri za botaniku, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je ujedno i na doktorskim studijama. Nagrađena je za projekat „Status i vremenska dinamika flore i vegetacije Deliblatske pešcare“, a njen naučno-istraživacki rad usmeren je na diverzitet flore i vegetacije, kao i na faktore njihovog ugrožavanja i metode aktivne zaštite.
Mlade naučnice stipendijama su nagrađene u sklopu čuvenog međunarodnog programa L’Oreal-UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oreal-UNESCO For Women in Science) koji već 20 godina nagrađuje i promoviše žene čija su izuzetna dostignuća doprinela naučnom napretku u celom svetu. U Srbiji se u sklopu ove inicijative od 2010. godine najboljim mladim naučnicama dodeljuju stipendije koje predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u našoj zemlji. Program u Srbiji realizuje se u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO i L’Oréal Balkan kompanije.
Iako je broj žena koje biraju nauku za svoju profesiju porastao za 12 odsto u poređenju sa 1998, samo 28 odsto današnjih istraživača su žene, sa samo 3 odsto Novelovih nagrada za nauku dodeljeno je ženama.
Žene u nauci se i dalje sureću sa barijerama, posebno kada je reč o napredovanju u karijeri, dobijanju stalnih pozicija i finansiranju.
Trenutno, žene se nalaze na samo 11 odsto viših pozicija u akademskim institucijama u Evropi.
Dakle, svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!

Foto: press