Venecija velikim brodovima i turističkim kruzerima zabranila ulazak u lagunu

venecija trg san marco Od 1. avgusta 2021. veliki brodovi i kruzeri više neće moći da prolaze pored trga San Marco u Veneciji, niti da ulaze u kanal Giudecca. Novu uredbu donela je italijanska vlada, nakon nekoliko opomena UNESCO,  a zahvaljujući novim propisima od 1. avgusta svi brodovi za krstarenje, koji nisu u skladu sa karakteristikama predviđenim zakonom, više neće imati pristup laguni i biće preusmereni u luku Margera. S obzirom na to da je UNESCO uvrstio Veneciju na spisak ugroženih lokacija, od Italije se očekuje da pronađe nova rešenja, na primer, da kruzeri pristaju u Trstu ili u Raveni, a ne u Veneciji.

Ploveći divovi više neće zagađivati i uništavati Veneciju

Italijanska Vlada odlučila je da se uvede zabrana plovidbe za sve brodove, sa najmanje jednom od sledećih karakteristika: bruto tonaža veća od 25.000 tona, dužina jednaka ili veća od 180 metara, visina veća od 35 metara i proizvodnja veća od 0,1% sumpora. Brodovi ove veličine uzrokuju niz opasnosti za Veneciju, koje se tiču pre svega krstarenja – osim što su glavni izvor zagađenja atmosfere, veliki brodovi proizvode i elektromagnetno zagađenje, zbog radara koji su uvek uključeni, zagađenje mora, akustično zagađenje izazvano zaglušujućim zvukovima koji danonoćno pogađaju grad. Najveća šteta, međutim, odnosi se na hidrodinamičke efekte prouzrokovane tranzitom brodova koji prolazeći istiskuju hiljade tona vode u drevnu i krhku urbanu arhitekturu napravljenu od drvenih stubova koji nose čitav grad. Zahvaljujući ovoj odredbi, koja se u Italiji definiše kao „ključni korak za zaštitu lagune“, Venecija će se konačno osloboditi plovećih divova koji prilično unakažavaju morski i urbani pejzaž grada.

Foto: Ivana V. @folder_39