Stipendija “Za žene u nauci” za 2022. godinu dodeljena mladim naučnicama za izuzetan naučnoistraživački rad

Nacionalna stipendija “Za žene u nauci” za 2022. godinu dodeljena je trima mladim naučnicama za izuzetan naučnoistraživački rad. Dr Jovana Despotović, dr Tijana Milićević i dr Alena Stupar dobitnice su stipendija “Za žene u nauci” za 2022. godinu, koje se dodeljuju u okviru renomiranog svetskog programa L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci”. Mlade naučnice nagrađene su za postignute rezulatate u oblasti molekularne biologije, hemije životne sredine i tehnologije prehrambenih proizvoda.

Za žene u nauci 2022

Stipendija “Za žene u nauci” za 2022. godinu namenjena je za dalja usavršavanja naučnica

Stipendije u vrednosti od po 5.000 eura tradicionalno su po 12. put dodeljene mladim naučnicama u partnerstvu Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije, Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO i kompanije L’Oréal-a Balkan, a namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja, koja će biti sprovedena u Srbiji. Priznanje i podrška “Za žene u nauci” deo je čuvene međunarodne inicijative L’Oreal – UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oreal – UNESCO For Women in Science) u sklopu koje se duže od 20 godina širom sveta pruža podrška izvanrednim naučnicama, koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva. Stipendije je na ceremoniji u Vladi Srbije dobitnicama uručila dr Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

– Veoma mi je drago da je ova nagrada, koja se dodeljuje od 2010. godine, postala izuzetno važna i prestižna za naše naučnice i predstavlja veliko ohrabrenje i podršku za niihov dalji angažman u nauci. Ono na šta, kao zemlja, možemo da budemo ponosni je, da za razliku od globalne statistike, koja je pokazala da je samo 33 odsto žena u nauci, u Srbiji ta brojka ide i preko 60 odsto, kada govorimo o naučnim institutima. To je pokazatelj i da država i društvo u Srbiji pružaju punu podršku ženama da se bave naukom – izjavila je ministarka Begović.

za žene u nauci 2022

Fokus istraživanja dobitnica stipendijeza 2022.  godinu

Dr Jovana Despotović

Nedavno je doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Molekularna biologija. Kao naučni saradnik zaposlena je u Grupi za gensku regulaciju u tumorima u Laboratoriji za molekularnu biologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu. Fokus istraživanja Jovane Despotović je molekularna biologija kolorektalnog karcinoma u cilju pronalaska novih biomarkera, koji bi mogli da identifikuju pacijente koji bi imali koristi od primene određene terapije ili da predvide ishod bolesti.

Dr Tijana Milićević

Naučni je saradnik u Laboratoriji za fiziku životne sredine, Instituta za fiziku u Beogradu, a studije je završila na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Integrisani pristup istraživanju potencijalno toksičnih elemenata i magnetnih čestica u sistemu zemljište−biljka−vazduh: biodostupnost i biomonitoring“ odbranila je 2018. godine, na engleskom jeziku pred međunarodnom komisijom. Tijana Milićević bavi se ispitivanjem toksičnih i kancerogenih elemenata i jedinjenja (pesticida i ostalih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci) u uzorcima iz životne sredine i hrane, sa posebnim fokusom na procenu rizika po zdravlje ljudi i ispitivanje biodostupnosti i bioraspoloživosti ovih supstanci.

Dr Alena Stupar

Naučni je saradnik na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Osnovne akademske, master i doktorske studije završila je na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, na katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo. Tokom doktorskih studija, Alena je bila stipendista dve međunarodne stipendije za usavršavanje i izradu doktorske disertacije, Višegradskog fonda, na Univerzitetu u Nitri u Slovačkoj i stipendijskog programa Erasmus Mundus na Univerzitetu u Bolonji. Prilikom studijskih boravaka, uspostavljena je naučna saradnja, koja je rezultitrala zajedničkim publikacijama, a dobijeni rezultati su uključeni u doktorsku disertaciju. Alena Stupar istražuje primenu različitih savremenih ekstrakcionih tehnika, korišćenjem potpuno bezbednih “zelenih” rastvarača čime se značajno smanjuje upotreba organskih, često toksičnih rastvarača, negativan uticaj na životnu sredinu i povećava se selektivnost procesa ekstrakcije ciljnih jedinjenja.

Foto:  L’Oréal PR